Şabo süryani Şarap Whatsapp
Turabdin şarap

Shiluh

Shiluh, Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerinden elde edilir. Süryani şaraplarının öyküsü aslında, bağcılık ve şarap sanatının doğduğu ve büyüdüğü Mezopotamya’da başlamıştır. Bağ ve şaraba ilişkin başlangıç efsaneleri, kutsal kitaplardaki öyküler ve onları destekleyen arkeolojik veriler Mezopotamya coğrafyasında yoğunlaşır. Arkeolojik ve genetik kanıtların da gösterdiği gibi çok sayıda yabani asma çeşidinden birisi, belki de en uyumlusu “vitis vinifera”, kendini insanoğluna, Paleobotanikçilerin özellikle Verimli Hilal (Zagros, Doğu Toroslar, Amanos ve Lübnan dağlarının oluşturduğu hilal formlu coğrafyanın adı) dedikleri düzlüklerde ve alçak tepelerin yamaçlarında teslim etmiş. Günümüzden yaklaşık 7 bin yıl önceye tarihlenen Mezopotamya yerleşme tabakalarında ele geçen Vitis Vinifera ve Sativa olarak tespit edilen en eski kültür üzümü çekirdekleri bu tarihlerde, Mezopotamya’nın kuzeyinde yer alan Turabdin bölgesinde asma yetiştirildiğini göstermektedir.

  • ML:750 ml
  • Renk:Kırmızı
Sipariş Oluştur